Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Cena za najlepšieho mappera sveta je na Slovensku

Cez víkend sa konalo udeľovanie cien v rámci projektu OpenStreetMap. V šiestich kategóriách boli udelované ceny za najinovatívnejší projekt (vyhral projekt osm2vectortiles), najlepšie články (weeklyOSM team), core systems award získal Roland Olbricht za Overpass API, cenu za rozširovanie komunity Pascal Neis a cenu Ulfa Möllera získal Frederick Ramm.

Pre nás je potešujúce, že cenu za najlepšieho mapper (Greatness in Mapping Award) vyhral Martin Ždila zo Slovenska. "Je mi cťou získať túto cenu a verím, že pomôže inšpirovať iných ľudí k ďalšiemu kvalitnému mapovaniu sveta" hovorí Martin Ždila.

Ceny boli udelované v rámci výročnej konferencie State of the Map, ktorá sa tento rok konala v Bruseli. Na konferencii sa zúčastnilo vyše 400 účastníkov z 52 krajín sveta. Prednášky sa týkali pomoci regiónom postihnutým prírodnými katastrofami (ako zemetrasenie alebo povodne), rôznym softvérom v pozadí OpenStreetMap, inovatívnych využití geografických dát, a mnohých iných tém. Viac o konferencii http://2016.stateofthemap.org/

o OpenStreetMap:
OpenStreetMap je medzinárodný projekt vytvárajúci voľnú digitálnu mapu sveta. Existuje niekoľko máp sveta, avšak väčšina z nich má právnické a technické obmedzenia na ich používanie. Dátové podklady OpenStreetMap sú pod licenciou ODbL. Táto licencia umožňuje voľné používanie dát na akékoľvek účely, pod podmienkou citovania a zachovania rovnakých práv. Licencia je veľmi podobná licencii GNU GPL. Je to akási wikipédia medzi mapami. Celosvetovo má vyše 3 milióny prispievateľov a 3547620051 bodov v datáze. Hlavná stránka projektu je www.openstreetmap.org pričom celosvetovo sú tisícky ďalších webstránok, aplikácií či služieb (neúplný zoznam: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/List_of_OSM-based_services )

o Freemap Slovensko:
Freemap Slovensko je občianske združenie, ktoré združuje prispievateľov OpenStreetMap na Slovensku. Prevádzkuje stránky www.freemap.sk a www.oma.sk, vrátane špecializovaných vrstiev pre turistov alebo cyklistov.

TlacoveSpravy
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki