Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [893]

This is an old revision of CoMame made by MichalPalenik on 2009-01-03 17:31:53.

 

Čo pre Teba máme ?

HowToHelp Chcem pomôcť

SiteStart Naspäť
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki