Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for EmbeddedFreemapRef
[5271] 2017-09-09 20:34:34 by kayle [aktualizácia]
[4636] 2013-07-23 08:40:53 by kayle [prečistenie]
[4434] 2012-11-24 16:24:02 by NickN17
[4399] 2012-10-29 12:40:56 by NickN17
[4290] 2012-05-14 19:30:09 by NickN17
[4289] 2012-05-14 19:20:11 by NickN17
[4288] 2012-05-14 19:19:41 by NickN17
[4103] 2011-12-16 12:47:22 by JozefVince
[3917] 2011-09-28 08:55:46 by NickN17
[3881] 2011-09-09 07:48:03 by NickN17
[3685] 2011-06-12 14:16:25 by Malin [Obec Papradno]
[3624] 2011-04-13 19:24:24 by MesiRE
[3623] 2011-04-13 19:23:43 by MesiRE
[3622] 2011-04-13 19:23:01 by MesiRE
[3538] 2011-03-02 12:03:46 by NickN17
[3488] 2011-01-17 13:16:37 by NickN17
[3487] 2011-01-17 13:16:01 by NickN17
[3389] 2010-11-05 18:06:59 by nail [http://groups.google.com/group/osm_sk/browse_threa]
[3370] 2010-10-26 18:27:23 by NickN17
[3361] 2010-10-22 15:03:19 by nail [pridane www k autociste.sk, nejde im to bez www]
[3360] 2010-10-20 23:35:52 by JozefVince
[3283] 2010-10-02 17:25:44 by MesiRE
[3260] 2010-09-16 16:20:34 by MichalPalenik
[3255] 2010-09-12 09:19:50 by JozefVince [sry... ale pre nas progressbar zatial nie je webi]
[3254] 2010-09-11 18:18:13 by MichalPalenik
[3253] 2010-09-11 11:55:56 by JozefVince
[3252] 2010-09-08 20:37:12 by NickN17
[3251] 2010-09-08 20:36:40 by NickN17
[3250] 2010-09-08 20:36:17 by NickN17
[3136] 2010-06-06 11:52:20 by JozefVince
[3135] 2010-06-06 11:42:28 by JozefVince
[3134] 2010-06-06 11:39:21 by JozefVince
[3041] 2010-05-11 16:06:28 by JozefVince
[3031] 2010-05-09 19:52:44 by JozefVince
[2852] 2010-04-03 23:50:45 by JozefVince
[2841] 2010-04-01 12:48:47 by NickN17
[2762] 2010-03-17 18:11:01 by JozefVince
[2746] 2010-03-12 01:11:55 by JozefVince
[2696] 2010-03-04 00:42:34 by JozefVince
[2689] 2010-03-01 01:31:40 by JozefVince
[2687] 2010-02-28 23:11:02 by JozefVince
[2682] 2010-02-27 22:33:44 by JozefVince
[2675] 2010-02-22 15:24:10 by JozefVince
[2650] 2010-02-09 18:06:01 by JozefVince
[2649] 2010-02-09 18:05:50 by JozefVince
[2648] 2010-02-09 18:04:46 by JozefVince
[2636] 2010-02-06 22:24:54 by JozefVince
[2599] 2010-01-27 19:03:45 by JozefVince
[2598] 2010-01-27 18:54:19 by JozefVince
[2594] 2010-01-24 00:13:10 by JozefVince
[2583] 2010-01-21 17:15:14 by JozefVince
[2522] 2010-01-05 00:38:57 by JozefVince
[2520] 2010-01-04 10:41:23 by JozefVince
[2516] 2009-12-30 21:26:05 by JozefVince
[2489] 2009-12-22 00:21:59 by JozefVince
[2487] 2009-12-18 23:35:07 by JozefVince
[2486] 2009-12-18 23:34:18 by JozefVince
[2403] 2009-11-30 12:54:21 by JozefVince
[2390] 2009-11-23 23:13:40 by JozefVince
[2387] 2009-11-21 10:39:36 by JozefVince
[2386] 2009-11-21 10:38:03 by JozefVince
[2377] 2009-11-15 18:48:09 by JozefVince
[2376] 2009-11-11 23:19:43 by JozefVince
[2375] 2009-11-11 23:19:38 by JozefVince
[2346] 2009-10-27 09:54:21 by JozefVince
[2299] 2009-10-20 01:04:19 by JozefVince
[2298] 2009-10-20 01:04:12 by JozefVince
[2296] 2009-10-14 20:21:53 by JozefVince
[2276] 2009-09-26 19:41:19 by JozefVince
[2268] 2009-09-21 19:16:20 by JozefVince
[2267] 2009-09-21 19:15:01 by JozefVince
[2266] 2009-09-21 19:14:28 by JozefVince
[2254] 2009-09-01 22:15:59 by JozefVince
[2133] 2009-07-20 23:52:57 by JozefVince
[2132] 2009-07-20 23:52:45 by JozefVince
[2131] 2009-07-20 23:51:42 by JozefVince
[1780] 2009-05-08 00:29:35 by JozefVince
[1699] 2009-04-08 00:52:34 by JozefVince
[1677] 2009-03-31 10:03:34 by JozefVince
[1676] 2009-03-31 09:42:27 by JozefVince
[1610] 2009-03-23 09:43:08 by JozefVince
[1609] 2009-03-23 09:34:07 by JozefVince
[1548] 2009-03-16 15:16:53 by MichalPalenik
[1536] 2009-03-13 01:38:58 by JozefVince
[1535] 2009-03-13 01:33:18 by JozefVince
[1534] 2009-03-13 01:09:15 by JozefVince
[1533] 2009-03-13 01:07:29 by JozefVince
[1263] 2009-02-20 21:06:46 by JozefVince
[1255] 2009-02-20 10:41:01 by JozefVince
[1254] 2009-02-20 10:37:48 by JozefVince
[1253] 2009-02-20 10:36:52 by JozefVince
[623] 2008-12-18 02:10:55 by JozefVince
[621] 2008-12-18 02:09:13 by JozefVince
[620] 2008-12-18 02:09:03 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki