Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [2325]

This is an old revision of HowToHelp made by JozefVince on 2009-10-26 22:47:33.

 

Ako pomôcť

FreemapSlovakia je komunitný projekt, a preto jeho rozvoj závisí na ľuďoch, ktorý sa do neho zapájajú.

Sú rôzne spôsoby ako pomôcť projektu
Email: freemap(zavinac)freemap.sk

SiteStart Naspäť
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki