Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3386]

This is an old revision of HowToHelp made by NickN17 on 2010-11-04 07:37:08.

 

info Chcem pomôcť mapám


FreemapSlovakia je komunitný portál, preto sa jeho rozvoj odvíja od aktivít a ľudí, ktorí sa do nich zapájajú.

Sú rôzne spôsoby ako sa môžete zapojiť:
Email: freemap@freemap.sk

SiteStart Naspäť
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki