Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3609]

This is an old revision of HowToHelp made by JozefVince on 2011-04-04 17:21:31.

 

info Chcem pomôcť mapám


FreemapSlovakia je komunitný portál, preto sa jeho rozvoj odvíja od aktivít a ľudí, ktorí sa do nich zapájajú a ktorí ho podporujú.

Sú rôzne spôsoby ako sa môžete zapojiť:
Email: freemap@freemap.sk

SiteStart Naspäť
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki