Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [5005]

This is an old revision of HowToHelp made by MichalPalenik on 2015-09-09 14:49:58.

 

info Chcem pomôcť mapám


FreemapSlovakia je komunitný portál, preto sa jeho rozvoj odvíja od aktivít a ľudí, ktorí sa do nich zapájajú a ktorí ho podporujú.

Sú rôzne spôsoby ako sa môžete zapojiť:
Email: freemap@freemap.sk

SiteStart Naspäť
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki