Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4314]

This is an old revision of Konferencia201207 made by MichalPalenik on 2012-06-25 15:12:23.

 

Konferencia OSSConf


SOIT a Freemap Slovakia organizujú sekciu na konferencii "OSSConf 2012", ktorá sa koná v dňoch 2. až 4. júla 2012 v Žiline. Sekcia OpenStreetMap a OpenGis sa koná v utorok 3. júla.

Témy na príspevky
Konferencia ako celok je zameraná na slobodný otvorený softvér (OSS), sekcia OpenStreetMap a OpenGIS sa zameriava na OSS v tejto oblasti. Témy sa môžu týkať OpenStreetMap (aké nástroje, ako vizualizovať, ako vyhľadávať, ako mať v mobile, ako inak používať, ...), OpenGIS (prezentácie použitia opensource a opendata v geografických informačných systémoch), alebo iných tém ktoré sú o OSS a týkajú sa geo dát alebo postupov.

Mapping Party
V utorok podvečer sa taktiež uskutoční MicroMappingParty. Bude obnášať školenie pre začínajúcich, rozdelenie terénu na mapovanie, nahodenie na server (s pomocou skúsených mapperov) a slávnostné vyrenderovanie zmapovanej časti.

Pokyny pre autorov a prednášajúcich
Na konferencii budú prezentácie. Deadline na abstrakty prezentácii je 10. jún 2012. Samotné prezentácie 17. júna 2012. Abstrakty prosím posielajte cez systém.

Vytlačený bude tiež recenzovaný zborník, deadline na recenzované príspevky je 27. mája 2012 (plné príspevky). Príspevky prosím posielajte cez systém.


Pokyny pre účastníkov
TBD, konferencia sa koná v priestoroch Žilinskej univerzity, ubytovanie bude zabezpečené v neďalekých internátoch.

Predbežný program
13:00 - MichalPalenik: Čo nového na FreemapSlovakia a v OpenStreetMap
13:15 - Stanislav Chlebec: Apache JMeter a jeho použitie pri testovaní mapových vyhľadávacích služieb
13:45 - Jan Růžička: How to use GeoKettle to handle exchange format of the register of territorial identification, addresses and real estate
14:15 - Michal Páleník: Ako vzniká Cykloatlas
14:35 - Martin Ždila: Mapovanie turistiky do OpenStreetMap
15:00 - Príprava na MicroMappingPartyConference201207 english version, Konferencie
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki