Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4132]

This is an old revision of LayerAllInOne made by JozefVince on 2011-12-16 18:19:11.

 

Mapové podklady na FreemapSlovakia

Mapové podklady sú z vektorových OpenStreetMap prevedené na rastrové pomocou DiSK-u. Projekcia dát je Mercator a adresárová štruktúra je rovnaká ako TMS.

Syntax:
http:(t1|t2|t3|t4).freemap.sk/type/zoom/x/y /vráti jpeg/
http:
(t1|t2|t3|t4).freemap.sk/type/zoom/x/y.png /vráti png/
http:(t1|t2|t3|t4).freemap.sk/type/zoom/x/y.jpeg /vráti jpeg/

Príklad(turistická mapa):
 (image: http://t1.freemap.sk/T/12/2242/1420.jpeg)
http://t1.freemap.sk/T/12/2242/1420.jpeg

Type:
* A Autoatlas (vrát. adresy)
* T Turistika (vrát. náuč, vrstevnice, reliéfu, adresy)
* C Cyklo (všetko čo turistika - cyklo miesto turistiky)

Ak máte záujem o ďalšie pod-vrstvy, kontaktujte nás.
Index pre t1-t4 sa vypočíta napr. touto funkciou
var t = 1 + (x % 2) + 2 * (y % 2);


Renderovanie na požiadanie ALLINONE

Prístup na AllInOne sa overuje kľúčom, pretože táto funkcia nadmerne zaťažuje náš server.

Syntax:
http://aio.freemap.sk/type/zoom/x/y?k=key
http://aio.freemap.sk/type/zoom/x/y.png?k=key

AllInOne je mikro-jadro, ktoré spája a renderuje vrstvy. Preddefinované sú tieto vrstvy-sety (type):
* A Autoatlas (vrát. adresy)
* T Turistika (vrát. náuč, vrstevnice, reliéfu, adresy)
* C Cyklo (všetko čo turistika - cyklo miesto turistiky)
* O Letecká
* K bezkarska mapa
* X volitelné vrstvy

Formát TYPE:
  • Prvé písmeno MAPLAYER - prednastavenie vrstiev (A, T, C, O, X)
  • Ďaľšie písmená - volitelné vrstvy
  • Pri A, T, C, O. TG - turistika + geocaching
  • Pri A, T, C, O. Tt - turistika vypnú sa turist. značky (malé písmena vypínajú danú zložku vrstvy)
  • Pri X. XRG - prázdny reliéf + geocaching

Voliteľné vrstvy:

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki