Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Page Index


This is an alphabetical list of pages you can read on this server.
 
All  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z 

O
ObjectsDotsLegend [ObjectsDotsLegend] . . . . Owner: LuVar
ODBL [ODBL] . . . . Owner: nail
OpenLayers [OpenLayers] . . . . Owner: MichalPalenik
OpenLayersLayerFreemap [OpenLayersLayerFreemap] . . . . Owner: MichalPalenik
OpenStreetMap [OpenStreetMap]
OrbView3 [OrbView3] . . . . Owner: kayle
OrphanedPages [OrphanedPages]
OsmAnd [OsmAnd] . . . . Owner: nail
OSMTracker [OSMTracker] . . . . Owner: MiMiNo
OSMTrackerAndroid [OSMTracker pre Android] . . . . Owner: kayle
OwnedPages [OwnedPages]
OziExplorer [OziExplorer] . . . . Owner: JozefVince
CategoryWiki
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki