Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Page Index


This is an alphabetical list of pages you can read on this server.
 
All  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z 

G
Garmin [Garmin] . . . . Owner: MichalPalenik
GarmipMapCompilation [GarmipMapCompilation] . . . . Owner: MartinZdila
Geocoding [Geocoding] . . . . Owner: MichalPalenik
GeoFotoBakalarka [GeoFotoBakalarka] . . . . Owner: PavolBan
GeoMenu [GeoMenu] . . . . Owner: MichalPalenik
GisFns1 [GisFns1] . . . . Owner: MichalPalenik
GisFns2 [GisFns2] . . . . Owner: MichalPalenik
GisFns2prace2012 [GisFns2prace2012] . . . . Owner: MichalPalenik
GMESUrbanUtlas [GMESUrbanUtlas] . . . . Owner: MilanNobonn
GPSBabel [GPSBabel] . . . . Owner: MiMiNo
GpsMid [GpsMid] . . . . Owner: MichalPalenik
GPSModuly [GPSModuly] . . . . Owner: PaloP
GPStogoSK [GPStogoSK] . . . . Owner: MichalPalenik
Gpsvp [Gpsvp] . . . . Owner: JozefHovan
CategoryWiki
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki