Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Page Index


This is an alphabetical list of pages you can read on this server.
 
All  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z 

L
lanovkynet [lanovkynet] . . . . Owner: nail
lanovkysk [lanovkysk] . . . . Owner: nail
LayerAllInOne [Mapové podklady na FreemapSlovakia] . . . . Owner: JozefVince
LayerColors [LayerColors] . . . . Owner: JozefVince
LayerGoogleStyleMap [LayerGoogleStyleMap] . . . . Owner: JozefVince
LayerHighContrastMap [LayerHighContrastMap] . . . . Owner: JozefVince
LayerMeninovyDen [LayerMeninovyDen] . . . . Owner: MichalPalenik
LayerPreco [LayerPreco] . . . . Owner: MichalPalenik
LayerRevisionStatusDef [LayerRevisionStatusDef] . . . . Owner: NickN17
LayerSopsr [LayerSopsr] . . . . Owner: MichalPalenik
LayersProposal [LayersProposal] . . . . Owner: JozefVince
LayerTrails [LayerTrails] . . . . Owner: MichalPalenik
LayerWeather [LayerWeather] . . . . Owner: MichalPalenik
LayerWikipedia [LayerWikipedia] . . . . Owner: MichalPalenik
Licencia [Licencia projektu] . . . . Owner: MichalPalenik
CategoryWiki
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki