Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Page Index


This is an alphabetical list of pages you can read on this server.
 
All  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z 

D
DataSource [DataSource] . . . . Owner: NickN17
DatoveZdroje [DatoveZdroje] . . . . Owner: MilanNobonn
DevBugList [DevBugList] . . . . Owner: NickN17
DevBugListHistory [DevBugListHistory] . . . . Owner: JozefVince
DiplomovkaCyklomapa [DiplomovkaCyklomapa] . . . . Owner: MichalPalenik
DiplomovkaOkruh [DiplomovkaOkruh] . . . . Owner: MichalPalenik
DiplomovkaPocasie [DiplomovkaPocasie] . . . . Owner: MichalPalenik
DiplomovkaPOI [DiplomovkaPOI] . . . . Owner: MichalPalenik
DiSK [DiSK - Distribuovaný Slovenský Klient] . . . . Owner: KandyTalbot
DiSKInstallArchLinux [DiSK inštalácia pre Arch Linux] . . . . Owner: Jose1711
DiSKInstallCentOS [DiSK inštalácia pre CentOS] . . . . Owner: MiMiNo
DiSKInstallConfigure [DiSKInstallConfigure] . . . . Owner: Jose1711
DiSKInstallDebian [DiSK inštalácia pre Debian] . . . . Owner: MiMiNo
DiSKInstallVerify [Overenie inštalácie DiSKu] . . . . Owner: MiMiNo
DiSKInstallWindows [DiSK inštalácia pre Windows] . . . . Owner: MiMiNo
DiSKPerf [DiSKPerf] . . . . Owner: MiMiNo
Donations [Donations] . . . . Owner: JozefVince
DvePercenta [Venujte 2% z daní Freemap-u] . . . . Owner: JozefVince
CategoryWiki
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki