Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4311]

This is an old revision of API made by MichalPalenik on 2012-06-15 19:14:10.

 

úvodný popis, aké API ponúka portál FreemapSlovakia:

EmbeddedFreemap - mapa na Vašu stránku

stiahnutie POI, múzeá na celom Slovensku

routovanie: 17.10713/48.14578|17.11048/bicycle/fastest&Ajax= napr

geocoding: ???

stiahnutie relácie ako GPX

url na tile: LayerAllInOne

čo ešte máme?
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki