Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Pages linking to CategoryMappingParty


MapovackaMMP201111
MappingParty
MappingParty201206
MappingParty201210
MappingParty201606
MappingParty201611
MicroMappingParty
MicroMappingParty20080726
MicroMappingParty200904
MicroMappingParty200905
MicroMappingParty200906
MicroMappingParty201104
MicroMappingParty201111
MicroMappingParty201111StaraLesna
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki