Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [5226]

This is an old revision of HomePage made by kayle on 2017-09-08 21:52:15.

 


Vitajte na našom wiki venovanom lokálnym aktivitám okolo medzinárodného projektu OpenStreetMap.

Najbližšie aktivity

MappingParty Rimavská Sobota, 7. November 2017

Portál freemap.sk


Tvorba mapy


Čo ponúkame


Prihláste sa na odber príspevkov OpenStreetMap Slovakia (Google Groups)
Email:
Prezrite si archív


 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/bulb16.png) Use google translator to see this page in English
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki