Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Page Index


This is an alphabetical list of pages you can read on this server.
 
All  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z 

J
JOSM [JOSM] . . . . Owner: MichalPalenik
JOSMInitialSetup [JOSMInitialSetup] . . . . Owner: MiMiNo
JOSMInstallLinux [JOSMInstallLinux] . . . . Owner: MiMiNo
JOSMinstallLinuxscript [JOSMinstallLinuxscript] . . . . Owner: nail
JOSMInstallWin [JOSMInstallWin] . . . . Owner: MiMiNo
JTileDownloader [JTileDownloader] . . . . Owner: MiMiNo
CategoryWiki
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki