Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Page Index


This is an alphabetical list of pages you can read on this server.
 
All  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z 

S
SandBox [SandBox]
SAZP [SAZP] . . . . Owner: nail
Server [Server] . . . . Owner: SanoZ
SiteOperator [SiteOperator] . . . . Owner: JozefVince
SiteStartT100 [SiteStartT100] . . . . Owner: NickN17
SJTSK [SJTSK] . . . . Owner: MilanNobonn
SJTSKGrid [SJTSKGrid] . . . . Owner: MilanNobonn
SkolskaPraca [SkolskaPraca] . . . . Owner: MichalPalenik
Skoly [Skoly] . . . . Owner: MichalPalenik
SlovenskaSpravaCiest [SlovenskaSpravaCiest] . . . . Owner: MichalPalenik
Splav [Splav] . . . . Owner: MichalPalenik
Sport [Sport] . . . . Owner: MichalPalenik
StarterGuide [Starter Guide] . . . . Owner: Darkriser
StarterGuideFreemapSlovakia [1.2. Čo je Freemap Slovakia ?] . . . . Owner: Darkriser
StarterGuideIneProj [1.3. Iné projekty] . . . . Owner: Darkriser
StarterGuideInstalJOSM [2.2. Inštalácia JOSM] . . . . Owner: Darkriser
StarterGuideKonfigJOSM [2.3. Konfigurácia JOSM] . . . . Owner: Darkriser
StarterGuideKontrola [3.4. Kontrola máp a ich oprava] . . . . Owner: Darkriser
StarterGuideKontrolaSpojeneCesty [3.4.1. Spojené cesty] . . . . Owner: MichalPalenik
StarterGuideMapovanie [3. Mapovanie] . . . . Owner: Darkriser
StarterGuideObjekty [3.2. Objekty na mape] . . . . Owner: Darkriser
StarterGuideOSM [1.1. Čo je OpenStreetMap ?] . . . . Owner: Darkriser
StarterGuidePriprava [2. Príprava na mapovanie] . . . . Owner: Darkriser
StarterGuideRegistracia [2.1. Registrácia na portáloch] . . . . Owner: Darkriser
StarterGuideTeam [Kto sme] . . . . Owner: Jose1711
StarterGuideUvod [1. Úvod] . . . . Owner: Darkriser
StarterGuideVlastnosti [3.3. Vlastnosti] . . . . Owner: Darkriser
StarterGuideZdroje [3.1. Zdroje informácií] . . . . Owner: Darkriser
StrankyClenov [StrankyClenov] . . . . Owner: MichalPalenik
SupisneCislaKapor [Súpisné čísla - Čísla parciel] . . . . Owner: Jose1711
SysInfo [SysInfo] . . . . Owner: JozefVince
CategoryWiki
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki