Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Page Index


This is an alphabetical list of pages you can read on this server.
 
All  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z 

K
KandyTalbot [KandyTalbot] . . . . Owner: KandyTalbot
Kataster [Kataster] . . . . Owner: MilanNobonn
KatasterKluc [KatasterKluc] . . . . Owner: JozefVince
KatasterPortal [KatasterPortal] . . . . Owner: JozefVince
KatasterTMS [KatasterTMS] . . . . Owner: nail
KatasterUzemia [KatasterUzemia] . . . . Owner: MichalPalenik
KatasterWMS [KatasterWMS] . . . . Owner: MilanNobonn
Konferencia201006 [Konferencia201006] . . . . Owner: MichalPalenik
Konferencia201007 [Konferencia201007] . . . . Owner: MichalPalenik
Konferencia201010 [Konferencia201010] . . . . Owner: JozefVince
Konferencia201110 [Konferencia201110] . . . . Owner: MichalPalenik
Konferencia201207 [Konferencia201207] . . . . Owner: MichalPalenik
Konferencia201407 [Konferencia201407] . . . . Owner: MichalPalenik
Konferencie [Konferencie] . . . . Owner: MichalPalenik
kucerask [kucerask] . . . . Owner: nail
CategoryWiki
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki