Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Page Index


This is an alphabetical list of pages you can read on this server.
 
All  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z 

F
FairUsagePolicy [Pravidlá pre používanie freemap.sk] . . . . Owner: JozefVince
FAQ [Často kladené otázky] . . . . Owner: MiMiNo
FileDownload [Na stiahnutie] . . . . Owner: JozefVince
FinderSamples [FinderSamples] . . . . Owner: NickN17
FlashMind [FlashMind] . . . . Owner: JozefVince
FormattingRules [FormattingRules] . . . . Owner: JozefVince
FoundMapError [FoundMapError] . . . . Owner: NickN17
FreemapDevelopers [FreemapDevelopers] . . . . Owner: JozefVince
FreemapGarminMacOSX [Inštalácia Freemap mapy do programu Garmin BaseCamp a prístrojov Garmin na ] . . . . Owner: SanoZ
FreemapHistory [FreemapHistory] . . . . Owner: JozefVince
freemapKaPor [freemapKaPor] . . . . Owner: MilanNobonn
FreemapLocation [Lokalizačná služba] . . . . Owner: MiMiNo
FreemapLocationLocus [FreemapLocationLocus] . . . . Owner: MiMiNo
FreemapLocationRegister [FreemapLocationRegister] . . . . Owner: MiMiNo
FreemapNews [FreemapNews] . . . . Owner: JozefVince
FreemapPrax [FreemapPrax] . . . . Owner: MichalPalenik
FreemappreLocus [FreemappreLocus] . . . . Owner: kayle
FreemapSkKomunita [Slovenská komunita Openstreetmap] . . . . Owner: SanoZ
freemapSKtopo [freemapSKtopo] . . . . Owner: kayle
FreemapSlovakia [Freemap Slovakia] . . . . Owner: JozefVince
FreemapStats [FreemapStats] . . . . Owner: JozefVince
FreemapStatsDev [FreemapStatsDev] . . . . Owner: MichalPalenik
FreemapTricka [FreemapTricka] . . . . Owner: JozefVince
FreemapV3 [FreemapV3] . . . . Owner: MichalPalenik
FreemapvMapSource [FreemapvMapSource] . . . . Owner: JanoLC
FSMN [FSMN] . . . . Owner: NickN17
Fun [Fun] . . . . Owner: MichalPalenik
CategoryWiki
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki