Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Page Index


This is an alphabetical list of pages you can read on this server.
 
All  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z 

M
MapaDoMobilu [Mapy do mobilného telefónu] . . . . Owner: MichalPalenik
MapaObce [MapaObce] . . . . Owner: MichalPalenik
MapFeatures [MapFeatures] . . . . Owner: MartinZdila
MapFeaturesImages [MapFeaturesImages] . . . . Owner: MartinZdila
MapHistory [MapHistory] . . . . Owner: JozefVince
MapovackaMMP201111 [MapovackaMMP201111] . . . . Owner: MesiRE
MappingEvening [MappingEvening] . . . . Owner: MichalPalenik
MappingNews [MappingNews] . . . . Owner: JozefVince
MappingParty [Mapping Party] . . . . Owner: KandyTalbot
MappingParty201206 [MappingParty201206] . . . . Owner: JozefVince
MappingParty201210 [MappingParty201210] . . . . Owner: kayle
MappingParty201606 [MappingParty201606] . . . . Owner: MichalPalenik
MappingParty201611 [MappingParty201611] . . . . Owner: MichalPalenik
MappingParty201710 [MappingParty október 2017] . . . . Owner: kayle
MappingProcess [MappingProcess] . . . . Owner: SanoZ
MapujVlakom [MapujVlakom] . . . . Owner: MichalPalenik
MapUpdate [MapUpdate] . . . . Owner: JozefVince
MapyUhorska1910 [Historické Mapy Uhorska] . . . . Owner: nail
Media2008December [Media2008December] . . . . Owner: JozefVince
Media2009Februar [Media2009Februar] . . . . Owner: JozefVince
Media2009Januar [Media2009Januar] . . . . Owner: JozefVince
Media2009Marec [Media2009Marec] . . . . Owner: JozefVince
MHD [MHD] . . . . Owner: MichalPalenik
MichalPalenik [MichalPalenik] . . . . Owner: MichalPalenik
MichalPalenikCV [MichalPalenikCV] . . . . Owner: MichalPalenik
MicroMappingParty [MicroMappingParty] . . . . Owner: JozefVince
MicroMappingParty20080726 [MicroMappingParty20080726] . . . . Owner: JozefVince
MicroMappingParty200904 [MicroMappingParty200904] . . . . Owner: MichalPalenik
MicroMappingParty200905 [MicroMappingParty200905] . . . . Owner: MichalPalenik
MicroMappingParty200906 [MicroMappingParty200906] . . . . Owner: MichalPalenik
MicroMappingParty200907 [MicroMappingParty200907] . . . . Owner: MichalPalenik
MicroMappingParty201007 [MicroMappingParty201007] . . . . Owner: MichalPalenik
MicroMappingParty201104 [MicroMappingParty201104] . . . . Owner: JozefVince
MicroMappingParty201111 [MicroMappingParty201111] . . . . Owner: JozefVince
MicroMappingParty201111StaraLesna [MicroMappingParty201111StaraLesna] . . . . Owner: MesiRE
MiMiNo [Debilníček ;)] . . . . Owner: MiMiNo
MindMaps [MindMaps] . . . . Owner: JozefVince
MojFreemapPribeh [MojFreemapPribeh] . . . . Owner: JozefVince
MyChanges [MyChanges]
MyPages [MyPages]
CategoryWiki
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki