Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Page Index


This is an alphabetical list of pages you can read on this server.
 
All  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z 

T
TableMarkup [TableMarkup] . . . . Owner: JozefVince
TableMarkupReference [TableMarkupReference] . . . . Owner: JozefVince
Tagging [Tagging] . . . . Owner: JozefHovan
TaggingBratislava [TaggingBratislava] . . . . Owner: MichalPalenik
TaggingLyze [TaggingLyze] . . . . Owner: MichalPalenik
TagMatrix [TagMatrix] . . . . Owner: JozefVince
TagMatrixGuide [TagMatrixGuide] . . . . Owner: JozefVince
TagMatrixSpatialElement [TagMatrixSpatialElement] . . . . Owner: JozefVince
TagMatrixStart [TagMatrixStart] . . . . Owner: JozefVince
TextSearch [TextSearch]
TextSearchExpanded [TextSearchExpanded]
TileDistribution [DiSK Packaging] . . . . Owner: JozefVince
TileDistributionTest [TileDistributionTest] . . . . Owner: MichalPalenik
TlacoveSpravy [TlacoveSpravy] . . . . Owner: MichalPalenik
TlacoveSpravy2009December [TlacoveSpravy2009December] . . . . Owner: MichalPalenik
TlacoveSpravy2009Februar [TlacoveSpravy2009Februar] . . . . Owner: MichalPalenik
TlacoveSpravy2009Jun [TlacoveSpravy2009Jun] . . . . Owner: MichalPalenik
TlacoveSpravy2009Marec [TlacoveSpravy2009Marec] . . . . Owner: MichalPalenik
TlacoveSpravy2010August [TlacoveSpravy2010August] . . . . Owner: MichalPalenik
TlacoveSpravy2010Januar [TlacoveSpravy2010Januar] . . . . Owner: MichalPalenik
TlacoveSpravy2010Maj [TlacoveSpravy2010Maj] . . . . Owner: MichalPalenik
TlacoveSpravy2011April [TlacoveSpravy2011April] . . . . Owner: MichalPalenik
TlacoveSpravy2011Maj [TlacoveSpravy2011Maj] . . . . Owner: MichalPalenik
TlacoveSpravy2011Oktober [TlacoveSpravy2011Oktober] . . . . Owner: MichalPalenik
TlacoveSpravy2012Jul [TlacoveSpravy2012Jul] . . . . Owner: MichalPalenik
TlacoveSpravy2012Okt [TlacoveSpravy2012Okt] . . . . Owner: MichalPalenik
TlacoveSpravy2013Apr [TlacoveSpravy2013Apr] . . . . Owner: MichalPalenik
TlacoveSpravy2015Sep [TlacoveSpravy2015Sep] . . . . Owner: MichalPalenik
TlacoveSpravy2016Sep [TlacoveSpravy2016Sep] . . . . Owner: MichalPalenik
TrackMyJourney [TrackMyJourney] . . . . Owner: Jose1711
TrekBuddy [TrekBuddy] . . . . Owner: MichalPalenik
TrekBuddyPoiExportProposal [TrekBuddyPoiExportProposal] . . . . Owner: JozefVince
CategoryWiki
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki